Svemo

Vad är då SVEMO och varför har de kopplingar till speedway? Jo, det är nämligen som så att SVEMO handlar om MC- och snöskotersport som är den svenska organisationen för detta. Man kan säga att organisationen har väldigt många medlemsorganisationer i Riksidrottsförbundet. Det är nämligen som så att det finns idag 67 medlemsorganisationer som är medlemmar i denna organisation.

Vilka är de olika uppgifterna som organisationen får göra

  • Organisationens främsta uppgift är att svemotillvarata samt vidareutveckla intresset som medlemmarna har för bland annat motorcykel- och snöskotersport. Det finns alltså olika huvuddiscipliner i denna organisation som är: isracing, snöskoter, motorcross, trial, speedway, enduro, roadracing och dragracing.
  • De ser också till att reglerna utformas, att ledare utbildas, är aktiva inom sporten, samt ser till att svara på olika myndighetskontakter som har frågor.
  • Allt som har med försäkringar att göra, administrerar SVEMO. De försäkringar det rör sig om är olycksfalls- och ansvarighetsförsäkringar. Det officiella organet som är förbundets är det som finns på SVEMOs hemsida.
  • Ser till att vara aktiva inom folkrörelsearbete som tillhör idrotten och det högsta beslutande organet. Förbundsmötet brukar samlas vart andra år.

I Norrköping från kansliet finns verksamheten belägen, där det idag arbetar 14 tjänstemän. De har uppgifter om att ta hand om servicen till de distriktsförbunden som är idag sex i antal, och idag som det ser ut finns det 600 klubbar som anslutit sig.

Organisationen som har tillåtelse att driva på en sportverksamhet

Organisationen är en del av FIM och FIM Europe. Detta gör att SVEMO är den enda organisationen i sitt lag som har fått tillåtelse att anordna samt arbeta med internationell motorcykelsport samt även andra typer av FIM-arrangemang. Detta har bidragit till att avtalet som idag finns mellan SMC och Svemo är där för att underlätta för medlemmar i SMC som vill tävla i touring-, FIM-, FIM Europe-arrangemang. SMC är enligt avtalet en fristående organisation, i SVEMO:s ställe som ser till att ha ansvar för att motorcyklismen inte har kopplingar till sportverksamhet som sker i Sverige eller andra länder.